آلمان از افزایش فعالیت‌های جاسوسی ترکیه در این کشور خبر داد

تصاویری از گل‌های حیاتی کاپیتان راموس در رئال مادرید
واحدمرکزی خبر نوشت: دولت آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد فعالیت های جاسوسی ترکیه در آلمان به شدت افزایش یافته است.

تصاویری از گل‌های حیاتی کاپیتان راموس در رئال مادرید