کشف جرمی ناشناخته در مدار کهکشان راه شیری

تصاویری از زیباترین مدل مفهومی گوشی نوکیا
دانشمندان موفق به کشف کهکشان کوتوله پنهانی شده‌اند که در مدار کهکشان راه شیری درچرخش است و میتواند دیدگاه دانشمندان را نسبت به چگونگی عملکرد ماده سیاه در کنار هم نگه داشتن کهکشان‌ها تغییر دهد.

تصاویری از زیباترین مدل مفهومی گوشی نوکیا