محمود صادقی با معرفی کفیل آزاد شد

تصاویری از رهبر انقلاب در خیابان‌های اروپا
میزان نوشت:محمود صادقی در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

تصاویری از رهبر انقلاب در خیابان‌های اروپا