متن مکتوب سخنان محرمانه ظریف توزیع شد/به کری گفتم کاری کردید که حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است

تصاویری از بارش برف در ارومیه
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: نماینده مردم مشهد متن اظهارات ظریف را در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرار داد.

تصاویری از بارش برف در ارومیه