افزایش پروازهای قطر به ایران

تصادف زنجیره‌ای در دماوند/ ۲ نفر کشته شدند
تسنیم نوشت:مدیرعامل شرکت قطر ایرویز گفت، مقصد های جدیدی را در ایران به فهرست مقصد های خودمان اضافه خواهیم کرد.

تصادف زنجیره‌ای در دماوند/ ۲ نفر کشته شدند