آژانس امنیت ملی آمریکا جزئیات تلاش روسیه را برای هک کردن انتخابات ارائه کرد

تصادف دو قطار در ایستگاه متروی طرشت/ هنوز تعداد مصدومان مشخص نیست
پایگاه اینترنتی رسانه ای «اینترسِپت» گزارشی از آژانس امنیت ملّی آمریکا منتشر کرده است که جزئیات تلاش روسیه برای هک کردن سامانه انتخاباتی آمریکا را در گزارشی محرمانه ارائه می کند.

تصادف دو قطار در ایستگاه متروی طرشت/ هنوز تعداد مصدومان مشخص نیست