بهره مندی 500 روستای اردبیل از اینترنت پرسرعت

تشکیل کمیته ویژه برای حل مشکلات مالیاتی واحدهای روی
با توجه به اهمیت حوزه فناوری اطلاعات در پیشرفت و توسعه استان امسال 500 روستای استان اردبیل از اینترنت پرسرعت بهره‌مند می‌شوند تا بتوانیم زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد اشتغال و خلق ثروت برای همگان فراهم کنیم.

تشکیل کمیته ویژه برای حل مشکلات مالیاتی واحدهای روی