مهدوی‌کیا: عجله‌ای برای مربی‌گری ندارم

تشکیل کمیته مشترک ۱۵ تا ۲۰ نفره «گفت‌وگوی ملی» باحضور اعضای فراکسیون‌های مجلس
یک جورهایی عادت نکرده بودیم او را همیشه دور از فوتبال ایران ببینیم. مهدوی‌کیا اما جزو آن نسل از مربیانی است که تصور می‌کند باید در جایی غیر از اینجا، رشد کند.

تشکیل کمیته مشترک ۱۵ تا ۲۰ نفره «گفت‌وگوی ملی» باحضور اعضای فراکسیون‌های مجلس