کم‌جرم‌ترین سیاره یخی که با روش میکرولنزینگ کشف شد

تشکیل دو هزار و ۴۸۰ شرکت تعاونی زنان/ ساماندهی زنان سرپرست خانوار در ۲۶۰ شرکت تعاونی
دانشمندان ناسا با استفاده از روش میکرولنزیگ (میکروبزرگنمایی) موفق به کشف سیاره یخی جدید شدند.

تشکیل دو هزار و ۴۸۰ شرکت تعاونی زنان/ ساماندهی زنان سرپرست خانوار در ۲۶۰ شرکت تعاونی