برگزاری همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

تشکیل جلسه کارگروه پروژه ملی جی نف
همایش ادبی حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی با حضور فریدون جنیدی از اساتید برجسته و شاهنامه پژوه ایران در سالن اجتماعات پردیس فرهنگیان علامه طباطبایی خرم آباد برگزار شد.

تشکیل جلسه کارگروه پروژه ملی جی نف