دستگیری شش نفر از مسترهای عرفان حلقه و یاران محمدعلی طاهری

تشکر روحانی از مردم: برای همه سناریوهای آمریکا، برنامه داریم
ایرنا نوشت: نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان البرز، شش نفر از مسترهای عرفان حلقه در کرج را دستگیر کردند.

تشکر روحانی از مردم: برای همه سناریوهای آمریکا، برنامه داریم