گپی دوستانه با معنوی‌نژاد،لژیونر والیبال ایران/باند باز؟ نه من باند پیچم!

تشکر تتلو از دفاع رئیسی از او: اتهام اشاعه فهشا (فحشا) داشتم، اما صحبت ایشان ثابت می‌کند بیگناهم!
محمد جواد معنوی‌نژاد یکی از پدیده‌های لیگ جهانی 2017 بود.

تشکر تتلو از دفاع رئیسی از او: اتهام اشاعه فهشا (فحشا) داشتم، اما صحبت ایشان ثابت می‌کند بیگناهم!