شکایت رسمی پرسپولیسی‌ها به AFC ارسال شد

تشخیص زوال عقل با بازی واقعیت مجازی
پرسپولیسی‌ها از داور عمانی بازی مقابل الاهلی شکایت کردند.

تشخیص زوال عقل با بازی واقعیت مجازی