دیدار مدیرکل بهزیستی کرمانشاه با تعدادی از خانواده های معلولان

تسهلات ارزان قیمت جهت تامین وتهیه ابزار کار وتجهیزات به فرش بافان پرداخت می شود
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه نزدیک 32 هزار معلول دارد که بیشترین آنها بیشتر معلول جسمی و حرکتی هستند.

تسهلات ارزان قیمت جهت تامین وتهیه ابزار کار وتجهیزات به فرش بافان پرداخت می شود