حوادث تروریستی تهران؛ عربستان و داعش

تسلیت سیدحسن خمینی به خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی تهران
تمامى تلاش ها و ائتلافهایی که عربستان و امریکا در منطقه در حال شکل دادن آن هستند، تنها در جهت تضعیف ایران و قدرت استراتژیک تهران در منطقه است.

تسلیت سیدحسن خمینی به خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی تهران