تصویب بدترین قانون نظارت آنلاین کاربران در انگلیس

تساوی الاهلی در شب نیمکت‌نشینی جباری
دولت انگلیس یکی از بدترین و شدیدترین قوانین نظارت آنلاین کاربران را در دو مجلس خود به تصویب رساند.

تساوی الاهلی در شب نیمکت‌نشینی جباری

زندگینامه جوکر