کلینتون: آمریکا عمیق تر از آنچه فکر می کردیم دچار شکاف است

ترین های هفته دنیای فوتبال (95/08/20)

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

کلینتون گفت دهها میلیون آمریکایی که بر روی امیدها و رویاها حساب کرده بودند احساس نامیدی دارند. این دردناک است و این احساس دردناک برای مدت های طولانی وجود خواهد داشت.

ترین های هفته دنیای فوتبال (95/08/20)

دانلود ایمو برای گوشی