تصاویر | تأمین آب آشامیدنی بیش از ۹۳۷ روستای سیستان

ترکیب استقلال مشخص شد؛ نیمکت‌نشینی شماره 10
طرح جامع آبرسانی زابل یکی از بزرگترین طرح های آبرسانی روستایی درسطح منطقه خاورمیانه بشمار می رود.

ترکیب استقلال مشخص شد؛ نیمکت‌نشینی شماره 10