آغاز هفته فیلم ارمنستان در خانه هنرمندان

ترکیب استقلال برای دیدار مقابل بادران رونمایی شد
روز یکشنبه اول مرداد، هفته فیلم ارمنستان به همت گروه سینمایی هنر و تجربه کار خود را آغاز می‌کند.

ترکیب استقلال برای دیدار مقابل بادران رونمایی شد