نشست مشترک هیأت آموزش حرفه ای آلمان با فعالان بخش خصوصی

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رمز استحکام و استمرار انقلاب اسلامی است
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان در نشست مشترک هیأت آموزش حرفه ای Dual آلمان با فعالان بخش خصوصی شرکت کرد.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رمز استحکام و استمرار انقلاب اسلامی است