تصاویر | رکورددار رانندگی جهان در سفر ونیز به شانگهای وارد ایران شد

تردید فردوسی‌پور برای پیش‌بینی بازی پرسپولیس و تراکتور!
راینر تسیتلوف – رکورددار آلمانی طی مسافت با اتومبیل – که در سفرش از ونیز تا شانگهای وارد ایران شده است، عصر امروز دوشنبه با میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران دیدار کرد.

تردید فردوسی‌پور برای پیش‌بینی بازی پرسپولیس و تراکتور!