مامور ترکیه‌ای اهانت‌کننده به اتباع ایرانی اخراج شد

تراکتور دو امتیاز حساس از دست داد/ توقف مقابل سایپا در تبریز
با پیگیری مقامات دیپلماتیک کشورمان در آنکارا و اعلام مراتب اعتراض نسبت به عدم رعایت شئون اخلاقی و بی احترامی از سوی برخی ماموران مرزی ترکیه نسبت به مسافران کشورمان مامور خاطی شاغل در مرز گوربولاغ اخراج شد.

تراکتور دو امتیاز حساس از دست داد/ توقف مقابل سایپا در تبریز