سخنان صریح وزیر ارشاد درباره عملکرد صداوسیما: روزگار تک‌صدایی گذشته است

ترامپ چه بلایی سر مجسمه آزادی آورد؟
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد امروز روزگار تک‌صدایی گذشته و صدا و سیما باید زبان همه ملت ایران با اقوام، احزاب و میل‌های مختلف سیاسی و دینی در سراسر کشور باشد.

ترامپ چه بلایی سر مجسمه آزادی آورد؟