ایجاد زنجیره تولید از باغ تا خانه با حذف واسطه‌ها

ترامپ پس از تحلیف با پوتین دیدار می‌کند
ایجاد زنجیره تولید با استفاده از ظرفیت سازمان میادین میوه و تره‌بار به عنوان یکی از حلقه‌های این زنجیره و حذف واسطه محصولات کشاورزی با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد

ترامپ پس از تحلیف با پوتین دیدار می‌کند

دانلود زاپیا برای کامپیوتر