رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر خبر داد: ابتلای 56 نفر به تب کریمه کنگو / به تهران نرسیده

ترامپ عمکرد دولتش را ستود
رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، شایعه ورود بیماری تب کریمه کنگو به تهران و لرستان را تکذیب کرد.

ترامپ عمکرد دولتش را ستود