امسال در بازار مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت

ترامپ ساخت و ساز شهرک‌ها را مانعی بر سر راه صلح نمی‌داند
مهر به نقل از رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی معاملات مسکن در کشور نوشت: تاپایان سال افزایش قیمتی در بخش مسکن پیش بینی نمی‌شود.

ترامپ ساخت و ساز شهرک‌ها را مانعی بر سر راه صلح نمی‌داند

دانلود برنامه ایمو