عصبانیت منصوریان از یک هوادار استقلال

ترامپ تمام سفرای اوباما را به آمریکا احضار کرد
سرمربی تیم استقلال به اعتراض یکی از هواداران این تیم در محل تمرین واکنش نشان داد.

ترامپ تمام سفرای اوباما را به آمریکا احضار کرد