واردکنندگان خودرو در نیمه اول امسال چقدر مالیات دادند؟

ترامپ: به خاطر سرنوشت برادرم هرگز الکل ننوشیده‌ام
درآمد دولت از محل واردات خودرو در نیمه اول سال جاری بیش از 120 درصد افزایش یافت .

ترامپ: به خاطر سرنوشت برادرم هرگز الکل ننوشیده‌ام

اخبار دنیای بازی