افتتاح «کوکوی کبوتران حرم» با حضور ناصر تقوایی، حسین پاکدل و مدیرکلِ امور بانوان

ترامپ: به تیلرسون افتخار می کنم و به او اعتماد دارم
نمایش «کوکوی کبوتران حرم» با حضور ثریا شارقی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران، ناصر تقوایی و حسین پاکدل در تماشاخانه شهرزاد افتتاح می‌شود.

ترامپ: به تیلرسون افتخار می کنم و به او اعتماد دارم