شنبه 11 شهریور در هرمزگان عزای عمومی اعلام شد

ترامپ از انجام کارهای بزرگ خبر داد
ایسنا نوشت: استاندار هرمزگان در پی جان باختن جمعی از دانش آموزان هرمزگانی در سانحه واژگونی اتوبوس، روز شنبه 11 شهریور را در این استان عزای عمومی اعلام کرد

ترامپ از انجام کارهای بزرگ خبر داد