توضیح فانی درباره پرونده تخلفات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان

ترامپ آرامش را به بورس ها بازگردانده است؟
علی‌اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش در بازدید از نمایشگاه مطبوعات درباره پرونده اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان توضیح داد.

ترامپ آرامش را به بورس ها بازگردانده است؟

دانلود برنامه ایمو