فیلم | عاقبت ورود به قفس یک پاندای کنگ‌فو کار در باغ وحش

ترافیک در محورهای استان ایلام/ جاده‌های ایران برفی و بارانی است
این مرد جوان برای اینکه توجه دوست خود را جلب کند، وارد قفس این کنگ‌فوی به ظاهر آرام در باغ وحش نان‌چانگ در چین می‌شود،‌بی‌خبر از اینکه این پاندا نسخه‌ای واقعی از پاندای انیمیشن پاندای کنگ‌فوکار است.

ترافیک در محورهای استان ایلام/ جاده‌های ایران برفی و بارانی است