بزرگ‌ترین حمله سایبری جهان در راه است

تراریخته؛ از سرطان‌زا بودن تا منتقل‌کننده ژن بیمار به انسان
مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس پیش بینی کرد یکی از بدترین حملات سایبری-هکری جهان به زودی رخ می دهد.

تراریخته؛ از سرطان‌زا بودن تا منتقل‌کننده ژن بیمار به انسان