تصاویر | رأی‌اولی‌‌ها به روایت تصویر

تحویل ۳۰۰۰ واحد مسکن‌مهر پردیس در نیمه نخست خرداد
یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۹۴ نفر آنها رای اولی با سبک و سیاق خاص خود به محل های رای گیری آمدند. گزارش رسمی کشور نشان می‌دهد تعداد واجدین شرایط رای دادن در انتخابات ۲۹ اردیبهشت امسال ۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزارو ۲۳۴ نفر اعلام شده که یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۹۴ نفر آنها رای اولی هستند.

تحویل ۳۰۰۰ واحد مسکن‌مهر پردیس در نیمه نخست خرداد