تهدید رسانه ملی از سوی اسپانسر جنجالی استقلال و پرسپولیس

تحول جدید در فناوری شناسایی اشیاء توسط ربات‌ها/ روزی مانند انسان می‌شوند؟
کار اسپانسر استقلال و پرسپولیس به جایی رسیده که دیگر حتی رسانه ملی را هم تهدید می‌کند!

تحول جدید در فناوری شناسایی اشیاء توسط ربات‌ها/ روزی مانند انسان می‌شوند؟