فرکانس‌ها را از کجا می‌گیرید که یک فوتبال را نمی‌توانید کامل پخش کنید؟

تحقیر رئال در برابر تاتنهام/برترین مربی سال دنیا از مربی محبوب سرالکس درس گرفت!
بازی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا را رسانه ملی نیمه تمام رها کرد.

تحقیر رئال در برابر تاتنهام/برترین مربی سال دنیا از مربی محبوب سرالکس درس گرفت!