برگزاری «جشنواره روستا» در استان زنجان

تحقق اهداف توسعه‌ای خدابنده نیازمند همراهی با دولت است
برای شناساندن توانمندی های مناطق روستایی و ایجاد زمینه لازم برای عرضه محصولات و تولیدات این مناطق، «جشنواره روستا» از اواخر مرداد ماه سال جاری در محل ائل داغی استان زنجان برگزار خواهد شد.

تحقق اهداف توسعه‌ای خدابنده نیازمند همراهی با دولت است