نمایش جهیزیه با خودنمایی عجیب و غریب تازه به دوران رسیده ها

تجلیل از رحیم لقمانی شاعر، مترجم و ادیب کردستانی
«خبرجنوب» نوشت: «جهیزیه بران»، رسمی که نه تنها برچیده نشده بلکه در فضای مجازی به آن دامن زده می شود.

تجلیل از رحیم لقمانی شاعر، مترجم و ادیب کردستانی