وعده کمک بلاعوض 58 میلیارد و 560 میلیون ریالی به باغداران بابل

تجلیل از راهدار نمونه استان مازندران
معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار بابل اظهار کرد: باغداران شهرستان بابل 58 میلیارد و 560 میلیون ریال کمک بلاعوض دریافت می کنند.

تجلیل از راهدار نمونه استان مازندران