فارین‌افرز: تقابل ترامپ با ایران نتیجه معکوس دارد

تبریک کارلوس کی‌روش به اصغر فرهادی
تسنیم نوشت: یک نشریه آمریکایی نوشت هوشمندانه ترین رویکردی که ترامپ می‌تواند پیش بگیرد این است که به جای اتخاذ مواضع افراطی در قبال ایران که نتیجه معکوس دارد، مسیر دیپلماتیک با تهران را ادامه دهد.

تبریک کارلوس کی‌روش به اصغر فرهادی