مقاله علمی را اینطوری قاپ می‌زنند!

تبریک بنیامین بهادری به خواننده‌ای که چشم انتظار کنسرت بود
«در نکوهش سرقت علمی» عنوان کارتون مهدی عزیزی در روزنامه شرق است.

تبریک بنیامین بهادری به خواننده‌ای که چشم انتظار کنسرت بود