علی لاریجانی به ارومیه سفر می‌کند

تبریز به شورای شیشه ای با مسائل شفاف نیاز دارد
تسنیم نوشت: علی لاریجانی برای شرکت در بیستمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به ارومیه سفر می‌کند.

تبریز به شورای شیشه ای با مسائل شفاف نیاز دارد