رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ اعلام شد

تایید ابتلای ۲ نفر به تب کنگو در اصفهان/ آمادگی تمام بیمارستان‌ها برای مواجهه با موارد احتمالی
رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ با احتساب نفت ۸.۳ و بدون نفت ۶.۳ درصد بوده است.

تایید ابتلای ۲ نفر به تب کنگو در اصفهان/ آمادگی تمام بیمارستان‌ها برای مواجهه با موارد احتمالی