مدارس ۴ شهر دیگر خوزستان به دلیل اربعین تعطیل شد

تاکید عربستان بر کاهش تولید نفت اوپک
ایرنا نوشت: فرماندار شهرستان اندیمشک گفت: تمامی مدارس مقاطع سه گانه این شهرستان به منظور اسکان زائران اربعین حسینی روز شنبه 29 آبانماه تعطیل هستند.

تاکید عربستان بر کاهش تولید نفت اوپک

دانلود بیتالک