بررسی عوامل خسارت زای باغات انار کوهدشت

تاکید استاندار بر اختصاص ردیف ملی برای توسعه فرودگاه خرم‌آباد
جلسه بررسی عوامل خسارت زای باغات انار شهرستان کوهدشت در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت برگزار شد.

تاکید استاندار بر اختصاص ردیف ملی برای توسعه فرودگاه خرم‌آباد