امیر جعفری: می‌خواهند وانمود کنند هنرمندان از وضع فعلی ناراضی‌اند

تاکسی آنلاین تپسی با هفته‌ی رایگان در مشهد آغاز به کار می‌کند
امیر جعفری در مورد استیکرهای هنرمندان با عبارت «یک اشتباه را دوبار تکرار نکنیم» می‌گوید می‌خواهند این طور نشان دهند که هنرمندان از وضع موجود ناراضی‌اند.

تاکسی آنلاین تپسی با هفته‌ی رایگان در مشهد آغاز به کار می‌کند