بازگشت دوباره جیمز باند به بازار کتاب ایران

تالار مولوی میزبان تئاتر تجربه شد
چهارمین کتاب ایان فلمینگ با محوریت داستان‌های جیمز باند تحت عنوان «الماس‌ها ابدی‌اند» روانه بازار شد.

تالار مولوی میزبان تئاتر تجربه شد