سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا: سامانه گمرکی حذف‌شدنی نیست

تاسیس شهر سلولی در پردیس دانشگاه خوارزمی البرز
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه‌ جامع امور گمرکی سامانه پیشرو در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و اتفاقاً جزء افتخارات گمرک کشور است، بنابراین به هیچ عنوان قابل حذف نیست.

تاسیس شهر سلولی در پردیس دانشگاه خوارزمی البرز