واکنش مونیز به سخنان ترامپ در مورد توافق هسته‌ای ایران

تازه رسیدیم اول گرفتاری!
واحد مرکزی خبر نوشت: وزیر انرژی آمریکا گفت بی اعتنایی به توافق هسته ای ایران، آمریکا را درجهان منزوی می کند.

تازه رسیدیم اول گرفتاری!

دانلود رایگان اینستاگرام