مصطفی معین:اصولگرایان تندرو به قالیباف رای می دهند،سنتی ها به رئیسی

تازه ترین قیمت آپارتمان در نقاط مختلف تهران
مصطفی معین به روزنامه شرق گفت:اگر ما پایداری‌ها و افراطیون را جزء اصولگرایی بدانیم که من شخصا این مطلب را تأیید نمی‌کنم، طبیعی است که رأی آنها به سمت افرادی مثل قالیباف خواهد بود.

تازه ترین قیمت آپارتمان در نقاط مختلف تهران